Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van Autobedrijf Kranenburg

Autobedrijf Kranenburg kan persoonsgegevens over u verwerken, wanneer u een bestelling plaats in de webshop, het contactformulier invult of ons telefonisch benadert.

Autobedrijf Kranenburg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw bedrijfsnaam (indien van toepassing)
  • Uw voor- en achternaam/ gegevens van de opgegeven contactpersoon
  • Adresgegevens
  • Contactgegevens als e-mail en telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

Bedrijfsgegevens

Autobedrijf Kranenburg
Nieuwveenseweg 11A

2421LA Nieuwkoop

Telefoon: 06-81084904
E-mail: info@abkranenburg.nl

KvK: 59648198

Waarom Autobedrijf Kranenburg uw gegevens nodig heeft

Autobedrijf Kranenburg verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen verlenen en goederen te kunnen versturen/verkopen. Wanneer u het contactformulier invult, worden de gegevens verwerkt om contact met u op te nemen. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst en/of opdracht, bijvoorbeeld wanneer u producten bij ons afneemt.

Hoelang Autobedrijf Kranenburg uw gegevens bewaart

Autobedrijf Kranenburg bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard. Indien er een langdurige overeenkomst tot stand komt, worden de gegevens zolang bewaard als voor het uitvoeren van de diensten nodig is. Wanneer de overeenkomst is afgerond, worden uw gegevens niet langer dan 6 maanden bewaard.

Delen met anderen

Autobedrijf Kranenburg verstrekt uw gegevens niet zomaar aan derden. Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Websitegegevens: klikgedrag & bezoekgegevens

Op de websites van Autobedrijf Kranenburg worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Autobedrijf Kranenburg gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

Autobedrijf Kranenburg maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Cookies worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en om te zorgen dat de website goed functioneert. U kunt deze cookies, indien u wenst, uitzetten via uw browser. Houd er wel rekening mee dat, wanneer u deze cookies uitschakelt, dit invloed kan hebben op de functionele werking van deze site.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens op te vragen en in te zien. Daarnaast heeft u ook het recht deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage aanvragen via de onderstaande contactgegevens.

Bedrijf: Autobedrijf Kranenburg
E-mail: info@abkranenburg.nl

Uw verzoek zal zo snel mogelijk in behandeling worden genomen, uiterlijk vier weken na uw aanvraag zal er op uw verzoek worden gereageerd.

Beveiliging

Autobedrijf Kranenburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt gepaste maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Autobedrijf Kranenburg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Autobedrijf Kranenburg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Autobedrijf Kranenburg via de algemene contactgegevens.